Градът на живите, Глава 1: Улицата

Силуетът на мъжа стоеше неподвижно под изкривената, увиснала улична лампа, под чиято наситено жълта светлина големи парцали от сняг бавно изписват в хаотичен синхрон своя кратък остатъчен живот. Улицата приличаше на ония места в града, които те карат да изпаднеш в дива любов към неговата нощна романтичност. Сякаш е била построена специално да служи на нощните птици, които не могат да намерят покой през деня и имат нуждата да усетят господарство над тяхното иначе прогнило ежедневие. Облечен в черен шлифер, черни обувки и черна шапка, мъжът гледаше към далечения край на тази улица. Цигарата в устата му припомняше за какво беше дошъл, избистряше неговото потопено в познатата меланхолия съзнание. Той понечи с ръка да дръпне за последен път от умиращата цигара, но ръката му замръзна във въздуха. Неохотно извъртя глава, само за да се опита да долови непонятния шум и сякаш тишината на града се усети по-силно. Чуваше се лекият шепот от трепета на последните останали листа, които крещяха в агонията си на безсилие от предстоящото им падане земята. Изведнъж, две светлинки в дъното на тази улица премигнаха. Там имаше живот.

Мъжът погледна отново напред, хвърли цигарата под краката му и потегли към светлинката.

Advertisements

The Old World, Chapter 1: The Company

The company went on their trip to explore a distant and small village, in the West of the Old Mountain. Nobody knew anything about that village, except that it was near the border of the ‘other’ land, where it was forbidden to cross. What was rumoured about this village, which also had forbidden name, was that it consisted of four-five houses, which dated back from the period, known as the Great Reconstruction. The residents had moved to a different village, but none of the Wise men could still trace their current location. These villagers would become a myth as the only living unregistered citizens of the United Country.

The company of young enthusiasts consisted of 2 females, 3 males, 2 Superior Intelligence Neurocybers (SIN’s) and 1 Butterfly. They have previously investigated various new locations within the permissible lands, but have never reached that close to the forbidden territory. Anna, Mari, Joseph, Christian, and Mr. Don’t Ask were best friends since high-school. The SIN’s, robots with 12 senses, were the previous manufactured design from Cucumber, a subsidiary of Apple Universe Technologies. The Butterfly, mesmerizing data processor, was named after a mythical creature.

So the company went to discover probably the last remaining unexplored residential places from the Old World…

Advertisements